• Är protestantismen fideistisk? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2007)
   I den kristna traditionen har ett flertal uppfattningar intagits gällande förhållandet mellan tro och förnuft. Ulf Jonsson diskuterar några lösningsförslag i sin nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till ...
  • Behövs Gudshypotesen? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2008)
   I det här föredraget kommer jag att argumentera för att självständiga ting (substanser) framförallt förklaras på två sätt. Å ena sidan förklaras ting i termer av något på grund av vilket de har blivit till (orsaksförklaringar), ...
  • Catalogues of Books: The Works of Jonathan Edwards 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2011-04)
   Peter J. Thuesen (ed.): Catalogues of Books: The Works of Jonathan Edwards. New Haven: Yale University Press, 2008, pp. 512, £55.00, $95.00 (hb.). ISBN 978-0-300-13394-3 Jonathan Edwards (1703-1758) is generally ...
  • Graced Response: John Owen on Faith and Reason 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2011-01)
   The issue of faith and reason arises from the claim that there are two kinds of truths: some truths are discoverable to human understanding and some are not. This paper argues that the epistemology of the prominent orthodox ...
  • Hur försäkrar vi oss om god filosofiutbildning? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I den här uppsatsen utvärderar jag det svenska Högskoleverkets utvärdering av svenska fi losofi utbildningar. Jag argumenterar att den antagna uppfattningen om undervisning är pedagogiskt tvivelaktig och oförenlig med ...
  • Knowledge and Reality: Essays in Honor of Alvin Plantinga [review] 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2009)
   According to the Philosophical Lexicon, to ‘planting’ is to ‘use twentieth-century fertilizer to encourage new shoots from eleventh-century ideas which everyone thought had gone to seed.’ Although the prominent US philosopher ...
  • Natural Theology and Epistemic Justification 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2010-11)
   First it is argued that the linkage of natural theology to epistemology is invalid historically, epistemologically and metaphysically. Second it is argued that knowledge claims about the ultimate cause of everything should ...
  • Towards a Solution to the "Perennially Intriguing Problem" of the Sources of Jonathan Edwards's Idealism 

   Rehnman, Sebastian (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper argues that Jonathan Edwards developed idealism from the instruction he received and conveyed in logic, ethics, physics and metaphysics. His view of the direct perception of mind with its ...
  • Tro och fornuft 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2007)
   Förhållandet mellan tro och förnuft diskuteras av Ulf Jonsson i den nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till religionsfilosofin.1 Jens Johansson har i en tidigare recension i Filosofisk tidskrift framlyft ...