• Investeringsstrategier basert på empiriske unormaliteter ved Oslo Børs 

      Rettedal, Endre Schanche (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
      Hensikten med avhandlingen har vært å undersøke tilstedeværelsen av utvalgte unormaliteter på Oslo Børs, og hvorvidt investorer kan nyttiggjøre seg av disse. Undersøkelsene er utført ved å benytte historiske data fra ...