• Covid-19 sin påvirking av kundesegment på norske campingplasser. 

   Reynisson, Grimsby, Gunnar; Falck, Knutsen, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven tar vi for oss følgende problemstilling: «Har kundesegmentet på norske campingplasser blitt endret som følge av Covid-19 i forhold til tidligere år?». I et forsøk på å besvare denne problemstillingen ...
  • Covid-19 sin påvirkning av kundesegmentet på norske campingplasser. 

   Reynisson, Grimsby, Gunnar; Falck, Knutsen, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven tar vi for oss følgende problemstilling: «Har kundesegmentet på norske campingplasser blitt endret som følge av Covid-19 i forhold til tidligere år?». I et forsøk på å besvare denne problemstillingen ...