• Ungdommers opplevelse av å delta i sorggruppe 

   Rosland, Tina Salte (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne studien var å få innsikt i ungdommers opplevelse av å delta i sorggruppe hos pårørendestiftelsen «Se Meg». Studien ble gjennomført ved hjelp av kvalitative forskningsintervju med 7 ungdommer som hadde ...
  • Unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe 

   Rosland, Tina Salte; Rimstad, Silje Lill; Grønnestad, Trond Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen presenterer en studie om unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med syv jenter mellom 14 og 20 år som har deltatt i sorggrupper hos pårørendestiftelsen ...