• Challenges and possibilities in Norwegian classroom drama practice 

   Sæbø, Aud Berggraf (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   My specific teaching and research interest is drama in the classroom drama as a teaching and learning medium to fulfil a curriculum demand for student-active, creative and aesthetic learning processes. In this article ...
  • Drama som estetisk læringsform for å utvikle leseforståelse 

   Sæbø, Aud Berggraf (Journal article, 2010)
   Aksjonsforskningsprosjektet «Drama, kreativitet og estetiske læreprosesser» tar utgangspunkt i klasserommets didaktiske utfordringer og dramafagets mulighet til å skape engasjement og motivere til innsats i det faglige ...
  • Hva mener morgendagens lærere om drama i undervisningen? 

   Sæbø, Aud Berggraf (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Dagens allmennlærerstudenter får et lite innføringskurs i drama og de blir oppfordret til å prøve dette ut i praksis. Det er store forskjellig på i hvilke fag og på hvilke trinn studentene mener drama som undervisnings- ...