• Artikkelvariasjon i stedsnavn. En undersøkelse av artikkelløse stedsnavn i Rogaland. 

   Idsal, Marta Rødland (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Norske stedsnavn blir i all hovedsak skrevet i bestemt form. Det finnes noen unntak, spesielt i gårdsnavn og administrative navn. Likevel finnes det også en andel terrengnavn som har ubestemt form. Denne oppgaven tar for ...
  • Hafrsfjord og nokre andre stadnamn kring fjorden på Nord-Jæren 

   Særheim, Inge (AmS-Varia;53, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   This article deals with the fjord name Hafrsfjord and other place-names from the Hafrsfjord area in northern Jæren (Southwest- Norway). The author discusses the etymology and the semantics of the fjord name and related ...
  • Jærstrendene : Namn og stader 

   Særheim, Inge (AmS-Varia;57, Book, 2015)
   This monograph presents linguistic analysis of more than 3000 coastal toponyms from Jæren (southwestern Norway), from the sea and the seashores. The etymology of the names is discussed as well as the context and the ...
  • Magnus Olsens forskning om dei norske staðir- og land-namna 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2010-01)
   The topic of this article is Magnus Olsen's study of settlement names ending in -stad (ON - staðir) and - land. In NG as well as in Olsen's book Ættegård og helligdom (1926), published in English in 1928 with the title ...
  • Marselius på Rudlebakken og Asseline Justine Gustava på Dokkeholen : namnebruken i Torvald Tus Jær-stubbar og hugnadssoger 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article considers the use of names - personal names and place -names - in the short comic pieces by the Norwegian author Torvald Tu (1893-1955). Some 500 persons (300 men and 200 women) are ...
  • Official naming in Hå, Klepp and Time 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Toponyms localize, reflect and give information about historical traditions and various phenomena in an area. They form part of the local heritage and culture. The relationship between place names, heritage and identity is ...
  • Official urban naming : cultural heritage and identity 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   In modern cities naming forms part of urban planning. The naming principles often reflect cultural aspects like heritage, local tradition and identity. Official urban names are links to the past and signs of continuity and ...
  • Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   Med Ola Stemshaug er ein av dei fremste representantane for norsk og nordisk namneforsking gått bort. Det faglege interessefeltet hans femnde vidt, noko som ein omfattande vitskapleg og populærvitskapleg produksjon er ...
  • Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus: nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   A number of local place-names (microtoponyms) from southwestern Norway, along the coast as well as in the mountains, denote locations where birds have been caught. The semantic content of some toponyms provides specific ...
  • Sakrale stadnamn 

   Særheim, Inge (Journal article, 2012)
   The study of sacral place-names is the subject of some sixty articles in the first ninety-nine volumes of Namn och bygd. The authors discuss toponyms supposedly referring to earlier cult and religious conceptions, e.g. ...
  • Sandsmålet «i morgon»: en sosiolingvistisk studie av talemålet på Sand i Suldal 

   Klungtveit, Even André (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05-12)
   Denne masteravhandlingen er en sosiolingvistisk studie av talemålet på Sand i Suldal kommune, som i stor grad baserer seg på Olav Hetland Sandviks rapport, Talemål i Rogaland - i går, i dag og i morgon: om uttale, bøying ...
  • Side, Kråke og Mula : Teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform 

   Særheim, Inge (Journal article, 2014)
   Many farm names reflecting an oblique case in Old Norse are found in south-western Norway, e.g. Bakka (from ON Bakka, oblique case of ON bakki m. ‘hill, slope’) and Brekke (from ON Brekku, oblique case of ON brekka f. ...
  • Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen 

   Særheim, Inge (AmS-Varia;55, Chapter, 2014)
   This article deals with place names from Hauge and Tu in Klepp (Jæren), referring to central functions in the Iron Age, e.g. pre- Christian religion, old judicial system and defence, political power and communication. It ...
  • Svidd Hedmark. En undersøkelse av distribusjonsmønsteret til sve-navn i sentrale deler av Hedmark. 

   Fredriksen, Maria Smith (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;, Master thesis, 2018-05-16)
   Sammendrag På 1600-tallet skjedde det en befolkningsvekst som resulterte i at mange måtte rydde seg nye boplasser i utkanten av de større gårdene. Ofte ble de gamle ødegårdene som hadde stått ubebodde siden svartedauden, ...
  • “Vibaa er komaa!” : Nokre drag ved det litterære språket i romanen Fred og andre verk av Arne Garborg 

   Særheim, Inge (Journal article, 2009)
   I Arne Garborgs litterære verk er ordval, språkleg form og målføring ein viktig del av miljø- og personskildringa, og har klar litterær funksjon. Garborg omtala Fred (1892) som sin “naturalistiske Jær- roman”. Også språkleg ...