• Ivaretakelse av foreldre til kreftsykt barn 

   Sømme, Tiril; Svendsvoll, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn I Norge rammes omtrent 200 barn og unge av kreft hvert år (Barnekreftforeningen, 2022). Når et barn blir rammet av kreft påvirkes hele familien til barnet, og et godt samspill mellom helsepersonell og foreldre ...
  • Ivaretakelse av foreldre til kreftsykt barn 

   Sømme, Tiril; Svendsvoll, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn I Norge rammes omtrent 200 barn og unge av kreft hvert år (Barnekreftforeningen, 2022). Når et barn blir rammet av kreft påvirkes hele familien til barnet, og et godt samspill mellom helsepersonell og foreldre er ...