• Yrkesutøveres bidrag til å forebygge selvmord 

      Sørgård, Frida (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven tar for seg hva yrkesutøvere kan gjøre for å bidra til å forebygge selvmord. Bakgrunnen for valg at tema går ut på at hundrevis av nordmenn hvert år aktivt velger døden fremfor livet. På verdensbasis er ...