• Styresystem for georigg 

   Safi, Salahudin; Tjessem, Kristian Horve (Bachelor thesis, 2021)
   Form ålet med denne oppgaven er ̊a utvikle et grafisk bruker-grensesnitt for engeorigg. Georiggens styresystem brukes for ̊a studere forkastninger ijordskorpen. N ̊ar en del av jordskorpen beveger seg mot en annen, langs ...
  • Styresystem for georigg 

   Tjessem, Kristian Horve; Safi, Salahudin (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å utvikle et grafisk bruker-grensesnitt for en georigg. Georiggens styresystem brukes for å studere forkastninger i jordskorpen. Når en del av jordskorpen beveger seg mot en annen, langs en ...