• Kompetansevurdering i traumeteam 

      Sellevold, Victoria Lerbrekk (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Nasjonal traumeplan (NKT Traume, 2016) var ute til høring i perioden denne studien ble gjennomført. I planen blir det lagt nasjonale føringer blant annet for hvilke formelle kompetansekrav ulike faggrupper må oppfylle for ...