• Mange flyktninger har høy risiko for hjerte og karsykdom 

   Meyer, Haakon Eduard; Selmer, Randi Marie; Rabanal, Kjersti Stormark; Klemsdal, Tor Ole (Journal article, 2022)
   Risikoen for hjerte- og karsykdom varierer betydelig i ulike deler av verden, også innenfor Europa. Norske leger må huske på dette når de har pasienter fra andre land, for eksempel flyktninger fra Ukraina. Dødeligheten ...
  • Validation of the cardiovascular risk model NORRISK 2 in South Asians and people with diabetes 

   Rabanal, Kjersti Stormark; Igland, Jannicke; Tell, Grethe S.; Jenum, Anne Karen; Klemsdal, Tor Ole; Ariansen, Inger; Meyer, Haakon E; Selmer, Randi Marie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To evaluate the predictive ability of the previously published NORRISK 2 cardiovascular risk model in Norwegian-born and immigrants born in South Asia living in Norway, and to add information about diabetes and ethnicity ...