• Styringsmodeller for innovasjonsprosjekter- håndtering av usikkerhet 

      Simonsen, Julie (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
      Utredningens tema er hvorvidt ekstern og intern usikkerhet i produktutviklingsprosjekter påvirker prosjektet i henhold til prosjektets kostnader, kvalitet og tid, samt hvordan prosjektlederen/ledelsen best kan håndtere ...