• Standardisert bærekraftig merkeordning i hotell- og reiselivsbransjen 

   Sjøholtstrand, Helene; Tverback, Julia (Bachelor thesis, 2021)
   CSR er et omfattende begrep. Derfor har vi bestemt å ta utgangspunkt i Marsdens definisjon som også vil være gjenspeilet i drøftingen av temaet, utfordringene og resultatet fra datainnsamlingen. CSR, eller bedriftens ...
  • Standardisert merkeordning i hotell- og reiselivsbransjen 

   Sjøholtstrand, Helene; Tverback, Julia (Bachelor thesis, 2021)
   CSR er et omfattende begrep. Derfor har vi bestemt å ta utgangspunkt i Marsdens definisjon som også vil være gjenspeilet i drøftingen av temaet, utfordringene og resultatet fra datainnsamlingen. CSR, eller bedriftens ...