• Bak lukkede dører 

      Skjefrås, Maria Lahn-Johannessen (Bachelor thesis, 2021)
      Hva hindrer barneverntjenesten i å avdekke vold i nære relasjoner? Studien baseres på en litteraturstudie, hvor fire vitenskapelige artikler er valgt på bakgrunn av forhåndsbestemte inklusjons- og eksklusjonskriterier. ...