• Læreres opplevelse av elever med atferdsvansker 

      Skoie, Silje (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2014;, Master thesis, 2014-05-30)
      Tittel: Læreres opplevelse av elever med atferdsvansker. En kvalitativ studie hvor lærere reflekterer over hvordan de opplever det å arbeide med elever med atferdsvansker. Tema/Bakgrunn: Ungdommer med atferdsvansker ...