• Har helseforetakene noe å lære fra politiets beredskapssystem? 

      Solberg, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-09-11)
      Beredskap innebærer å være forberedt på å håndtere en alvorlig uønsket hendelse, det vil si å ha det man trenger av planer, verktøy og kompetanse til å håndtere situasjonen. Lover, forskrifter og nasjonale og regionale ...