• Elite, makt og lobbyvirksomhet i Norge 

      Stangeland, M, K. (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om hvordan vi kan forstå maktelitens innflytelse på det politiske systemet i Norge. Målet var å bruke litteraturstudie i form av vitenskapelige artikler, bøker, offentlige dokumenter og avisartikler ...