• ”Vi vet de er der, men vi ser dem ikke” 

      Stavne, Silje Brennesvik (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2014;, Master thesis, 2014)
      Bakgrunnen for denne oppgaven har vært den økende oppmerksomheten man i senere tid har sett med tanke på barn som lever i familier med problematisk rusmiddelbruk. Det er antydet at mellom 90 000 og 230 000 barn i Norge ...