• Øvelse gjør mester? 

      Pollestad, Bjørn; Steinnes, Tommy (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Øvelse gjør mester? Store utfordringer i samfunnet krever innsats fra flere etater og institusjoner. Dette synliggjøres ofte i kraft av uønskede hendelser, lokalt så vel som nasjonalt. Men utnyttes øvelsene godt nok som ...