• Kjemisk arbeidsmiljø offshore : en historie om forbedring 

      Stene, Signe (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
      Målsettingen med oppgaven har vært å identifisere barrierer og forbedringer som har skjedd i kjemisk arbeidsmiljø offshore i løpet av den tiden vi har hatt oljeproduksjon i Norge, for i etterkant å gi en forklaring på hva ...