• Sosial kompetanse i rammeplanen 

      Stokka, Berit (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2011;, Master thesis, 2011)
      Formålet med denne masteroppgaven er å se på hvordan personalet i en barnehage anvender Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (heretter Rammeplanen) som ble innført av Kunnskapsdepartementer i 2006, og hvordan de ...