• Behovsstyrt ventilasjon i kontorbygg - evaluering av lønnsomhet 

      Stokke, Vegard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
      Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge.[36] Norske bygg, og spesielt næringsbygg bruker langt mer energi enn nødvendig. For at Norge skal nå klimamål, klare nye tekniske krav, og gjennomføre ambisjoner om flere ...