• Gransking - Læring i organisasjoner eller pulverisering av skyld? 

      Stormo, Sølve (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Statens vegvesen opprettet i 2005 ulykkesanalysegrupper i hver av sine regioner. Disse skal granske dødsulykkene som inntreffer på vegnettet. I 2008 ble denne ordningen evaluert av SINTEF som konkluderte med at utfordringen ...