• Helikoptervelten : en skremmende opplevelse eller en god erfaring? 

   Stousland, Anett (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven belyser menneskers opplevde risiko forbundet med helikoptervelten, som er en av øvelsene som inngår i den grunnleggende sikkerhetsopplæringen man må ha for å reise offshore. Fagforeninger har uttalt at ...
  • Lederstil og lederutviklingsprogram - viktige faktorer innn god ledelse 

   Stousland, Anett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Ledelse er et tema som det stadig fokuseres på i både offentlig og privat næringsliv. Det stilles stadig nye krav til ledelse, i takt med at det snakkes om nye ledelsesformer og ledelse som et konkurransefortrinn. God ...