• Lederstil og lederutviklingsprogram - viktige faktorer innn god ledelse 

      Stousland, Anett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Ledelse er et tema som det stadig fokuseres på i både offentlig og privat næringsliv. Det stilles stadig nye krav til ledelse, i takt med at det snakkes om nye ledelsesformer og ledelse som et konkurransefortrinn. God ...