• Profesjonsidentitet og profesjoners samhandling i traumeteam 

      Strandvåg, Mariann (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
      Pasientsikkerhet omfatter optimal og sikker behandling av pasienten i alle faser av behandlingskjeden. Forskningsresultater viser at sykehusene står overfor store utfordringer når det gjelder pasientsikkerhet. Det hevdes ...