• Matsikkerhet i lys av klimaendringer 

      Stykket, Anna Christine (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
      Klimaendringer truer matsikkerheten i Norge og internasjonalt gjennom økende intensitet og omfang på ekstremvær og generelt endrede vekstvilkår. Norge er avhengig av at det globale matsystemet fungerer for å kunne ivareta ...