• Beslutningsgrunnlag for investeringer i Sandnes kommune 

      Tørset, Oddgeir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-13)
      Bygninger skaper rammer for rasjonelle og effektive arbeidsprosesser. Samtidig er de en viktig del av kommunens realkapital. Eiendomsvirksomhet utgjør 15 – 20 % av den årlige kontantstrømmen i en kommune. Gjennom denne ...