• En kvalitativ studie av samstyring i en kommunal akutt døgnenhet 

   Teig, Inger Lise; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I denne artikkelen analyserer vi en spesifikk kommunal akutt døgnenhet (KAD) som ble etablert i 2013. Vi undersøker hvordan etableringen og organiseringen av enheten utfolder seg i praksis, og hvordan denne etableringen ...
  • Kommunal akutt døgneining i historisk lys 

   Bergseth, Jon Øystein Friestad; Braut, Geir Sverre; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Med samhandlingsreforma vart kommunane pålagt å opprette kommunal akutt døgneining (KAD). Eit hovudformål med denne nye institusjonen var å avlaste spesialisthelsetenesta. KAD-institusjonen er eit sengeposttilbod for ...
  • A System Perspective on Implementation and Usage of the Da Vinci Technology at a Large Norwegian Regional Hospital 

   Høyland, Sindre Aske; Holte, Kari Anne; Gjerstad, Brita; Teig, Inger Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The aim of this research paper is to identify advantages and barriers to implementation and usage of robotic-assisted surgery (RAS), specifically the Da Vinci robot, at a larger regional hospital in Norway and from a ...