• Design and testing of a voltage source inverter and a three-phase motor controller system for use in a race car 

   Ferkingstad, Aleksander (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
   ION Racing is a student organization that each year designs and tests a formula student race car. The goal is to compete in formula student , which is the largest student competition in the world for engineers. The objective ...
  • Frå transistor til datamaskin 

   Tengesdal, Morten (Notater fra Universitetet i Stavanger;39, Report, 2018-04)
   Dette skrivet prøver å gi ei forståing av korleis datamaskinar er oppbygde og virkar. Ein ser også på korleis ein kan programmera mindre datamaskinar brukte til styring og overvaking av prosessar. Skrivet er laga for bruk ...
  • Konstruksjon av små innebygde system basert på mjukprosessor 

   Tengesdal, Morten (Notater fra Universitetet i Stavanger;35, Research report, 2011-12-05)
  • Modeling and control of an underwater glider 

   Vestergaard, Siw-Elise (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   This thesis is a collaboration with OsloMet on the research project OASYS. OASYS aims to reduce cost of ocean observation and monitoring, by developing a fully automated Ocean-Air robotic system, which includes multiple ...
  • Styresystem for georigg 

   Safi, Salahudin; Tjessem, Kristian Horve (Bachelor thesis, 2021)
   Form ålet med denne oppgaven er ̊a utvikle et grafisk bruker-grensesnitt for engeorigg. Georiggens styresystem brukes for ̊a studere forkastninger ijordskorpen. N ̊ar en del av jordskorpen beveger seg mot en annen, langs ...
  • Styresystem for georigg 

   Tjessem, Kristian Horve; Safi, Salahudin (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å utvikle et grafisk bruker-grensesnitt for en georigg. Georiggens styresystem brukes for å studere forkastninger i jordskorpen. Når en del av jordskorpen beveger seg mot en annen, langs en ...