• Modell for analyse av IT risiko i bank 

      Thorkildsen, Annelin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013-06-17)
      IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) har forandret risikobildet for finansielle institusjoner dramatisk, fra å behandle kontanter over skranke til elektronisk overføring av penger via smarttelefoner. Utviklingen ...