• Robust regulering : begrepsavklaring og sikker praksis i petroleumssektoren 

      Thorsen, Christel Ane (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010-09-09)
      Denne oppgaven inngår i forskningsprosjektet; Robust regulation in the petroleum sector. Prosjektet ble utviklet i 2009 sammen med SINTEF, Universitetet i Oslo (UiO), og Universitet i Stavanger (UiS). Prosjektet tar sikte ...