• Coping styles and emotional and behavioural problems among Norwegian grade 9 students 

   Thuen, Elin; Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   The main purpose of this study was to explore the relations between coping styles and emotional and behavioural problems among adolescent students. The study was conducted as a survey among a representative sample of ...
  • Elevmedvirkning i undomsskolen 

   Solheim, Hedda (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;, Master thesis, 2018-06-11)
   Sammendrag I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut hvordan elever på ungdomsskolen opplever medvirkning og autonomistøtte på skolen. Bakgrunnen for valget av tema ligger i en bekymring for at testfokuset i skolen har ...
  • Vi har ingen å miste - en kvalitativ litteraturstudie av skolens muligheter til å forebygge selvmord 

   Okparaebo, Angelica (Master thesis, 2021)
   Mennesker som velger å avslutte livet sitt har på verdensbasis vært et vedvarende problem i samfunnet, og i Norge er det årlig et sted mellom 500 og 600 som begår selvmord. Det er en sammenheng mellom psykisk helse og ...