• Organisatorisk sikkerhet, finnes teoriene i praksis? 

      Tjørn, Birte (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Sikkerhet har lenge stått høyt oppe på dagsorden hos virksomhetene, og det har etterhvert også blitt mer og mer fokus på dette i hele samfunnet. Men hvordan kan ulykker fremdeles oppstå? Denne avhandlingen tar for seg ...