• Bacheloroppgave 

      Tjøstheim, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn: Prevalensen av spiseforstyrrelser er stigende (Taquet et al., 2021). Tidligere studier har funnet at de samme årsakene som fører til spiseforstyrrelser og er tydelige blant nykommere som melder seg ...