• Intern krisekommunikasjon: En faktor for den ansattes motivasjon? 

      Tobias Tharaldsen; Karoline Undheim; Emilie Woie (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke om opplevelsen av den interne kommunikasjonen under Covid-19-pandemien har påvirket ansattes motivasjon. Kommunikasjon og motivasjon er temaer som er særs aktuelt med tanke på den ...