• Statens vegvesen som attraktiv arbeidsplass for kvinnelige ledere 

      Tofte, Jan (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008, Master thesis, 2008)
      Formål: Formålet med oppgaven har vært å finne ut hva som kan gjøre Statens vegvesen mer attraktiv som arbeidsplass for kvinnelige ledere. Oppgavens problemstilling er: Hvilke strukturelle og kulturelle forhold må anses ...