• Konstruksjon og evaluering av en termoelektrisk varmepumpe 

      Topnes, Lars (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven omhandler konstruksjon og evaluering av et vann til vann termoelektrisk varmepumpe system. Hele prosessen fra idéutkast, til konstruering i CAD, maskinering av de ulike komponentene, og tilslutt ...