• Beregning av Homologigrupper og Eulertall 

      Torjussen, Bård Andreas (Bachelor thesis, 2022)
      I matematikk er homologi en generell måte å assosiere en sekvens av algebraiske objekter, som abelske grupper eller moduler, med andre matematiske objekter som topologiske rom. Dette gir en måte å se forskjell på topologiske ...