• Hvordan minoritetsspråklige elever opplever undervisning av akademisk vokabular 

      Trengereid, Siw Klemetsen (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2011;, Master thesis, 2011)
      Formålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelse av undervisning av akademisk vokabular i teorifagene på skolen, for å få bedre forståelse og innsikt til å forbedre undervisning og opplæring. Prosjektets ...