• Verdivurdering av Songa Offshore SE 

      Samuelsen, Daniel Anthony; Tunge, Stian (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;, Master thesis, 2012)
      I denne masterutredningen blir det foretatt en verdsettelse av Songa Offshore SE. Tidspunktet for verdsettelsen er 31.12.2011. Første del av utredningen vil bestå av en gjennomgang av teori, som vil bli anvendt senere i ...