• Bruk av risikoanalyse i det virkelige liv – en komparativ casestudie 

      Tunheim, Hans Bjørnar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
      Det finnes en god del studier som bidrar med forslag til hvordan risikoanalyser kan utarbeides og brukes som støtte i beslutningssituasjoner. Samtidig finnes det få bidrag til forskningen som begir seg ut på å undersøke ...