• Prosjektering av overvann på Tunheim 

      Ulland, Mathias Aase.; Tyler, Philip Alexander Skjærpe. (Bachelor thesis, 2022)
      I løpet av de siste årene så har tallet på innbyggere i Bryne økt kraftig og det bygges stadig vekk nye boligområder for å legge til rette for dette. Mesteparten av de nye boigområdene bygges i utkanten av Bryne hvor det ...