• Nattarbeid offshore 

      Tysse, Tom Heine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
      Tema for oppgaven er nattarbeid offshore. Målsettingen med oppgaven er å finne ulike oppfatninger og holdinger blant arbeidstakerene på hvordan de ser for seg at nattarbeid offshore kan påvirke sikkerhet og helse, og ...