• Bruk av fysisk tvang mot barn på somatisk sykehus 

      Vågen, Vilde Johanne (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Barn er naturlig skeptiske til ukjente ting. Å være innlagt på sykehus kan medføre bekymring, ubehag, frykt og uvisshet for barnet. Usikkerheten til barnet kan gjøre det vanskelig å få utført prosedyrer for ...