• Risikovurderinger på ulike organisatoriske nivå i byggebransjen 

      Vedøy, Ole Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06)
      Byggebransjen er en kompleks bransje bestående av mange ulike aktører som daglig håndterer risiko i sine arbeidsoppgaver. På alle ulike nivåene foretas det risikovurderinger med utgangspunkt i de hjelpemidler man har ...