• Vernepleieprofesjonens samfunnsmandat : ideologi, fag og ambivalens 

      Verdal, Anne (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2011;, Master thesis, 2011)
      Vernepleie representerer en av Norges minste og yngste profesjoner og har sitt utspring i behovet for kvalifisert personell i omsorgen for utviklingshemmede. Vernepleierutdanningen startet formelt i 1963 og er i dag en ...