• Arbeid som hjem 

      Veronica, Mjåtveit (Master thesis, 2016-06-01)
      Tema: Erfaringer rundt opplevelsen av det å arbeide medleverturnus. Problemstilling: Hvordan opplever de ansatte i et kollektiv å jobbe medleverturnus, med utgangspunkt i eget og ungdommenes liv? Formål med ...