• Alkoholbruk ved utestasjonering 

      Vigeland, Elise (Master thesis, 2011)
      Denne studien har undersøkt alkoholbruk blant utestasjonerte nordmenn og hvordan de opplever den kulturelle påvirkningen sett fra den medfølgende ektefellens perspektiv. Norske familier blir i økende grad sendt til utlandet ...