• Utfordringer ved implemetering og håndtering av fiskefartøy 

      Vold, Merete (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-05-26)
      I denne oppgave ser en på hvilke utfordringer fiskefartøy har ved implementering og håndtering av ISM (International Safety Management)-koden, og hvilke faktorer i ISM-koden som kan bidra til økt sikkerhet for fiskefartø ...