• A discussion of Basel II and operational risk in context of risk perspectives 

   Häger, David; Vormeland, Hilde Brattebø (Conference object, 2014-03)
   The Basel II Capital Accord, established in 2007, provides guidelines on management of operational risk including requirements for regulatory capital. In the quantitative analysis of operational risk the guidelines require ...
  • Modellering for analyse av høyfrekvente operasjonelle tap i bank 

   Vormeland, Hilde Brattebø (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Økende fokus på operasjonell risiko har preget bank- og finanssektoren de siste 20 årene, spesielt etter innføringen av Basel II regelverket i 2007. Dette innebærer at bankene er pålagt å holde regulatorisk kapital for ...